Khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra 2024, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư - 03/01/2024 23:08 0
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra 2024, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực- Ảnh 1.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Phát hiện vi phạm về kinh tế trên 257 nghìn tỷ đồng, trên 600 ha đất

Ngày 29/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự, chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, trong kết quả chung của đất nước đã đạt được về KTXH, có sự đóng góp tích cực của ngành thanh tra trong việc phát hiện và xử lý theo thẩm quyền vi phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi kịp thời các bất cập, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước; tham mưu xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Trước tiên, ngành thanh tra đã tích cực triển khai Luật Thanh tra năm 2022, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng, triển khai công tác thanh tra. Qua đó, toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp giao.

Toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 7.600 cuộc thanh tra hành chính và trên 193.700 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi tài sản; xử phạt vi phạm hành chính; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hàng trăm vụ việc, đối tượng.

Khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra 2024, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Toàn ngành thanh tra đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp giao. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Thanh tra Chính phủ và toàn ngành đã triển khai một số cuộc thanh tra đột xuất có tính chất phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm. Qua đó phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thu hồi tiền và tài sản cho nhà nước.

Tiếp tục quan tâm thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ thanh tra. Tiến hành tổng kết hoạt động thanh tra công vụ, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Bên cạnh đó, công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tiếp tục có chuyển biến tích cực, kết quả thu hồi tiền, tài sản đạt tỷ lệ cao hơn năm trước. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng đã tham mưu Ban cán sự đảng Chính phủ trong việc hoàn thiện dự thảo Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Thanh tra Chính phủ cũng đã xử lý kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Điều này góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.

Khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra 2024, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực- Ảnh 3.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến rõ rệt

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ngành thanh tra đã phát huy được vai trò trong việc tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng, quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, nhất là phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và phát triển KTXH.

Ngành Thanh tra đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến rõ nét, nhất là giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tiếp tục đạt kết quả cao (trên 88%), nhiều vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm.

Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tăng cường tiếp công dân, đối thoại để giải quyết dứt điểm các vụ việc. Việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả cao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra 2024, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực- Ảnh 4.

Ngành Thanh tra đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Thanh tra đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong việc tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác xây dựng ngành, việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả, nhất là tham mưu Chính phủ, ban hành các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022, các thông tư, quy chế hướng dẫn nghiệp vụ.

Đội ngũ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và thanh tra bộ, ngành, địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức ngành thanh tra tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, ngành thanh tra vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại, cần sớm khắc phục liên quan tới chất lượng một số cuộc thanh tra; xử lý sau thanh tra; công tác tiếp công dân; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,…

Khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra 2024, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực- Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024. Ảnh VGP/ Trần Mạnh

Khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024

Về công tác năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Thanh tra Chính phủ, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh và Nghị định hướng dẫn thi hành; khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Hai là, bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ba là, khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, nhất là những khâu, những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là chất lượng, tiến độ các kết luận thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra 2024, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực- Ảnh 6.

Không để phát sinh "điểm nóng", nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên trung ương. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Không để phát sinh "điểm nóng"

Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên trung ương.

"Tinh thần là phải xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh các vụ việc mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trọng tâm là công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập và khẩn trương triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ…

Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động cán bộ, chủ động tìm kiếm, bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác. Đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và lãnh đạo ngành thanh tra, nhất là cán bộ làm công tác tiếp công dân.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống tốt đẹp và sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy của các đồng chí, trong năm 2024 và thời gian tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân đã tin tưởng, giao phó./.

 

Tác giả bài viết: Trần Mạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Chia sẻ bài viết này:

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn


Những tin cũ hơn


ngaymoionline logo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây