Bà Rịa - Vũng Tàu: Những bất thường về đấu giá đất (kỳ 2)

Thứ bảy - 13/11/2021 20:09 0
Nằm ngay trung tâm TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có một khu đất bốn mặt tiền, được đánh giá là khu đất “vàng” nhưng doanh nghiệp trúng đấu giá chỉ 100 nghìn đồng/m2, bằng 1/50 giá đất do Nhà nước thu hồi, đền bù cho đơn vị khác ngay cùng trong khuôn viên. Điều đáng băn khoăn hơn là khi Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc thì kể cả hồ sơ các đơn vị tham gia đấu giá cũng không còn… 

 

Khu đất vàng bốn mặt đường được đấu giá 100 nghìn đồng/m2.

Kỳ 2: Đất mặt tiền thành phố... 100 nghìn đồng/m2

Không có hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá

Bến xe khách Bà Rịa (cũ) có diện tích 13.681 m2, nằm trên địa bàn TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), với bốn mặt tiền đường, gồm hướng tây nam giáp đường Lê Duy Thành; hướng tây bắc giáp đường Nguyễn Đình Chiểu; hướng đông nam giáp đường Nguyễn Thanh Đằng và một mặt nằm xuôi theo tuyến quốc lộ 51 từ TP Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh.

Theo Báo cáo số 7348/UBND-VP ngày 2/10/2019 của UBND TP Bà Rịa về việc bán đấu giá trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất tại Bến xe khách Bà Rịa (cũ) và tiến độ thực hiện dự án: 

Về đất, trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 12/9/2014 giữa Sở Tài chính và các sở ngành, UBND thành phố, công ty thẩm định giá... ngày 24/9/2014, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 2509/TTrSTC, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm tại Bến xe khách Bà Rịa (cũ). Đến ngày 7/10/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản số 7428/UBND-VP về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 13.681 m2 (nêu trên) với giá khởi điểm là gần 1,3 tỷ đồng. Tính chất quy hoạch khu đất thành Trung tâm thương mại TP Bà Rịa. 

Về phương án bán đấu giá, ngày 20/11/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND phê duyệt phương án bán đấu giá trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất và quyền sử dụng đất với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm tại Bến xe khách Bà Rịa (cũ). Sau đó, ngày 31/12/2014 Công ty CP Đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Tân Trung Sơn do bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Tổng Giám đốc làm đại diện. Giá tài sản trúng đấu giá là 3.721.259.000 đồng (giá tài sản trên đất là 2.372.000.000 đồng, giá đất là 1.349.259.000 đồng). 

Như vậy, giá đất được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt trúng đấu giá là gần 100 nghìn đồng/m2

Đến ngày 20/1/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất nêu trên. Ngày 5/3/2015, Công ty CP Tân Trung Sơn đã nộp đủ tiền trúng đấu giá vào Kho bạc Nhà nước TP Bà Rịa và ngày 13/4/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Tân Trung Sơn. 

Trước việc tổ chức đấu giá Bến xe khách Bà Rịa (cũ), ngày 20/7/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr về thanh tra toàn diện việc lập phương án, định giá tài sản, tổ chức bán đấu giá, hỗ trợ tài sản trên đất tại Bến xe khách Bà Rịa (cũ) tại TP Bà Rịa. 

Theo Thông báo số 1257/TB-TTr ngày 2/8/2021 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nội dung kết luận thanh tra nêu trên, thì việc bán trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại Bến xe khách Bà Rịa là chưa phù hợp về trình tự, thủ tục quy định; về việc định giá tài sản thì việc UBND TP Bà Rịa chưa thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá xác định giá tài sản trên đất, mà căn cứ vào giá trị còn lại tài sản trên đất của Bến xe khách Bà Rịa trên sổ sách kế toán để làm giá khởi điểm bán đấu giá tài sản nhà nước là chưa phù hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, trách nhiệm thuộc về UBND TP Bà Rịa và Sở Tài chính; Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, UBND TP Bà Rịa chưa tổ chức thẩm định ba doanh nghiệp tham gia đấu giá về điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá là chưa phù hợp Luật Đất đai 2013 và chọn tổ chức đấu giá mà không thực hiện đấu thầu là chưa phù hợp với Nghị định 52/2009/NĐ-CP. 

Ngoài ra, Công ty CP Bán đấu giá Vũng Tàu không cung cấp được hồ sơ pháp lý của ba doanh nghiệp tham gia đấu giá, không có hồ sơ, tài liệu liên quan việc tổ chức bán đấu giá. Việc Công ty CP Bán đấu giá Vũng Tàu ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 50/HĐMB ngày 31/12/2014 (trong ngày tổ chức đấu giá) với Công ty CP Tân Trung Sơn để bán tài sản trên đất, quyền sử dụng đất với diện tích 13.681 m2 là không đúng với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 

Bán rẻ, trả đền bù bằng ngân sách

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản số 9513/UBND-VP gửi Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND TP Bà Rịa về việc xử lý theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr ngày 20/7/2021 của Thanh tra tỉnh. Trong đó, giao Sở Nội vụ xem xét đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra nêu trên, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với UBND TP Bà Rịa, Sở Tài chính và thời gian thực hiện 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này. Giao Sở Tư pháp xử lý sai phạm đối với Công ty CP Bán đấu giá Vũng Tàu.

Thêm một điểm bất thường, với diện tích 13.681 m2 đất Bến xe khách Bà Rịa (cũ) được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt với giá trúng đấu giá chỉ gần 100 nghìn đồng/m2, ngày 19/12/2018, UBND TP Bà Rịa đã có Quyết định số 6406/QĐ-UBND phê duyệt Dự toán đền bù, hỗ trợ kinh phí di dời Cửa hàng kinh doanh số 10 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa. Mục tiêu di dời là để xây dựng Khu siêu thị tiêu chuẩn hạng I theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND của UBND TP Bà Rịa về việc điều chỉnh mặt bằng tổng thể chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Trung tâm thương mại Bà Rịa. Đến ngày 10/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có liên tiếp hai Quyết định số 1883 và 1884 về việc thu hồi 610,7 m2 đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi tại Cửa hàng xăng dầu số 10 nêu trên với tổng giá trị là hơn 6,62 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường hỗ trợ về đất phi nông nghiệp là 3,06 tỷ đồng, nguồn kinh phí chi trả từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Như vậy, có thể thấy trên cùng một khu đất để thực hiện Trung tâm thương mại Bà Rịa, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt cho doanh nghiệp trúng đấu giá đất với giá gần 100 nghìn đồng/m2, nhưng sau đó dùng tiền ngân sách nhà nước đền bù với giá hơn 5 triệu đồng/m2 (gấp 50 lần) và cuối cùng giao đất cho DN trúng đấu giá để thực hiện đầu tư Trung tâm thương mại Bà Rịa (?). 

Trong khi đó, theo Tờ trình số 5634/TTr-STNMT ngày 20/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cho Công ty TNHH Tân Trung Sơn Bà Rịa thuê 13.681 m2 đất tại phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa (khu đất Công ty CP Tân Trung Sơn trúng đấu giá quyền sử dụng đất), ngày 6/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 069537 cho Công ty CP Tân Trung Sơn. Trong đó, chứng nhận công trình xây dựng Trung tâm thương mại - siêu thị Bà Rịa; hạng mục công trình: Khối nhà chính, diện tích xây dựng 8.752 m2, diện tích sàn 40.614 m2, công trình cấp 1. 

(Còn nữa)

Tác giả bài viết: Bài & ảnh: VIẾT ĐOÀN, LÊ THẨM, DUY TÂN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Chia sẻ bài viết này:

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn


Những tin cũ hơn


ngaymoionline logo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây